AKTUALNOŚCI

Historia placówki

Szkolny Punkt Konsultacyjny w Limerick rozpoczął swoją działalność 6 stycznia 2007 roku.
Inicjatorką jej powstania była pani Dorota Wańdoch, która pierwsza dostrzegła potrzebę utworzenia szkoły na terenie Limerick szkoły, w której dzieci mogłyby uczyć się języka polskiego, geografii oraz historii Polski.
Przez pierwsze pół roku do szkoły uczęszczało 86 uczniów kształcących się pod bacznym okiem czworga nauczycieli.
Rok szkolny 2007/2008 ukończyło już 240-tu uczniów. Co roku liczba ta powiększała się.

Aktualności

W dniach 07 i 08 września rozpoczynamy rok szkolny 2019 / 2020

 

Wszystkie klasy - Na pierwszej lekcji języka polskiego odbędzie się spotkanie z wychowawcą klasy - rodzice proszeni są o wejście do sal lekcyjnych razem z uczniami i wychowawcą klasy.

Rozkład dnia dla poszczególnych klas:

Klasa nauczania języka polskiego jako obcego - zajęcia rozpoczynają się 07 września o godz. 8.10.

Subskrybuj przy Ambasadzie RP w Dublinie z siedzibą w Limerick RSS