AKTUALNOŚCI

Historia placówki

Szkolny Punkt Konsultacyjny w Limerick rozpoczął swoją działalność 6 stycznia 2007 roku.
Inicjatorką jej powstania była pani Dorota Wańdoch, która pierwsza dostrzegła potrzebę utworzenia szkoły na terenie Limerick szkoły, w której dzieci mogłyby uczyć się języka polskiego, geografii oraz historii Polski.
Przez pierwsze pół roku do szkoły uczęszczało 86 uczniów kształcących się pod bacznym okiem czworga nauczycieli.
Rok szkolny 2007/2008 ukończyło już 240-tu uczniów. Co roku liczba ta powiększała się.

Aktualności

Szkolny Punkt Konsultacyjny w Limerick ogłasza konkurs na stanowisko referent ds. administracyjnych

Kandydaci są proszeni o wypełnienie załączonych dokumentów: klauzuli informacyjnej oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody i przesłanie wszystkich wymaganych dokumentów na adres internetowy SPK Limerick do dnia 31 sierpnia 2018.

Subskrybuj przy Ambasadzie RP w Dublinie z siedzibą w Limerick RSS