Aktualności

W dniach 07 i 08 września rozpoczynamy rok szkolny 2019 / 2020

 

Wszystkie klasy - Na pierwszej lekcji języka polskiego odbędzie się spotkanie z wychowawcą klasy - rodzice proszeni są o wejście do sal lekcyjnych razem z uczniami i wychowawcą klasy.

Rozkład dnia dla poszczególnych klas:

Klasa nauczania języka polskiego jako obcego - zajęcia rozpoczynają się 07 września o godz. 8.10.

Klasa zerowa - zajęcia rozpoczynają się 07 września o godz. 12.50.

 

Klasy pierwsze SP rozpoczną zajęcia od pasowania na ucznia - na które to zapraszamy również rodziny pierwszaków.

Po pasowaniu na ucznia odbędzie się spotkanie z wychowawcą klasy, po czym dzieci pozostają na zajęciach zgodnie z planem lekcji.</li>

Godziny rozpczęcia dla poszczególnych klas:

klasa 1a SP - Sobota 07 września godz. 8.10 - pasowanie rozpocznie się około 8.30

klasa 1b SP - Sobota 07 września godz. 11.50 - pasowanie rozpocznie się około 12.10

klasa 1c SP - Niedziela 08 września godz. 8.10 - pasowanie rozpocznie się około 8.30

Uwaga - w pierwszym tygodniu zajęć w klasach pierwszych nie będzie lekcji matematyki!

Matematyka w klasach pierwszych rusza 14 i 15 września.

 

Klasy 2 - 8 SP oraz Liceum Ogólnokształcące</li>

Zajęcia rozpoczynają się zgodnie z planem lekcji; odpowiednio w sobotę lub niedzielę.

Godziny rozpczęcia dla poszczególnych klas:

Sobota

Klasa 2a - 8.10

Klasa 2b - 11.50

Klasa 3a - 8.10

Klasa 3b - 11.50

Klasa 4a - 8.10

Klasa 4b - 8.10

Klasa 5a - 10.00

Klasa 5b - 10.00

Klasa 6 - 11.50

Klasa 7a - 10.55

Klasa 8 - 11.50

Niedziela

Klasa 2c - 8.10

Klasa 2d - 11.50

Klasa 3c - 8.10

Klasa 3d - 11.50

Klasa 4c - 10.00

Klasa 5c - 10.55

Klasa 7b - 10.00

Klasa 1 LO - 10.55

Zapraszamy!!!