O szkole

Organ prowadzący i forma kształcenia

Organem prowadzącym Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Dublinie z siedzibą w Limerick jest Minister Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie. 

Uczniowie SPK Limerick uczęszczają do szkoły jeden raz w tygodniu (w sobotę lub niedzielę) i realizują uzupełniający plan nauczania. Jednocześnie uczniowie uczęszczają do szkół irlandzkich. 

Uzupełniający plan nauczania obejmuje nauczanie początkowe, język polski oraz wiedzę o Polsce.

 

W obecnym roku szkolnym w szkole wykładane są - jako przedmioty obowiązkowe:

- język polski

- wiedza o Polsce

 

Przy szkole działa Stowarzyszenie "Polonijna Organizacja Oświatowa", która organizuje:

- nauczanie w ograniczonym zakresie przedmiotu: matematyka.

- zajęcia w klasie zerowej.

 

 

Zajęcia te nie wchodzą w struktury Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie.

 

Szkoła oferuje również zajęcia pozalekcyjne w formie różnych kół zainteresowań.

- taneczne

- szachowe

- gimnastyczne

- plastyczne

- dziennikarskie

- astronomiczne

- koła przedmiotowe.

 

Historia placówki

Szkolny Punkt Konsultacyjny w Limerick rozpoczął swoją działalność 6 stycznia 2007 roku.

Inicjatorką jej powstania była pani Dorota Wańdoch, która pierwsza dostrzegła potrzebę utworzenia szkoły na terenie Limerick szkoły, w której dzieci mogłyby uczyć się języka polskiego, geografii oraz historii Polski.

Przez pierwsze pół roku do szkoły uczęszczało 86 uczniów kształcących się pod bacznym okiem czworga nauczycieli. 

Rok szkolny 2007/2008 ukończyło już 240-tu uczniów. W roku bieżącym roku będzie nas jeszcze więcej - w obecnej chwili szkoła liczy ok. 418 uczniów.

 

Rekrutacja na rok szkolny 2016-2017.

 

Poniżej pobrać można regulamin rektutacji uczniów i podanie o przyjęcie do szkoły.