Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Dublinie z siedzibą w LIMERICK Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Dublinie z siedzibą w LIMERICK

Grono pedagogiczne

mgr Daniel Walkowiak

Kierownik SPK

Wiedza o Polsce

mgr Małgorzata Matyjaszek

Wiedza o Polsce

mgr Wojciech Obara

Wiedza o Polsce

mgr Sylwia Berezka – Bandos

Język polski

mgr Agnieszka Dziemba

Język polski

mgr Marta Staszak

Język polski

mgr Julia Adamczak

Język polski

mgr Gabriela Winnicka

Nauczanie początkowe (klasy I-III)

Opieka nad biblioteką

mgr Iwona Bartnik

Nauczanie początkowe (klasy I-III)

mgr Danuta O`Shea

Nauczanie początkowe (klasy 0 i I-III)

mgr Dominika Gadzała

Nauczanie początkowe (klasy I-III)

 

Zajęcia organizowane przez stowarzyszenie Polonijna Organizacja Oświatowa

mgr Agnieszka Szulc

Matematyka

mgr Justyna Madetko

Matematyka

mgr Anna Czapor

Matematyka

mgr Robert Wypiorczyk

Zajęcia sportowe

pani Silvia Floranes

język hiszpański

pani Ewa Kotuła

zajęcia taneczne

pan Cezary Glegolski

Koło szachowe