Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Dublinie z siedzibą w LIMERICK Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Dublinie z siedzibą w LIMERICK

O szkole

Organ prowadzący i forma kształcenia

Organem prowadzącym Szkołę Polską przy Ambasadzie RP w Dublinie z siedzibą w Limerick jest Minister Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie. 

Uczniowie SP Limerick uczęszczają do szkoły jeden raz w tygodniu (w sobotę lub niedzielę) i realizują uzupełniający plan nauczania. Jednocześnie uczniowie uczęszczają do szkół irlandzkich.

Uzupełniający plan nauczania obejmuje nauczanie początkowe, język polski oraz wiedzę o Polsce.

 

W obecnym roku szkolnym w szkole wykładane są – jako przedmioty obowiązkowe:

– język polski

– wiedza o Polsce

 

Przy szkole działa Stowarzyszenie “Polonijna Organizacja Oświatowa”, która organizuje:

– nauczanie w ograniczonym zakresie przedmiotu: matematyka.

– zajęcia w klasie zerowej.

 

 

Zajęcia te nie wchodzą w struktury Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie.

 

Szkoła oferuje również zajęcia pozalekcyjne w formie różnych kół zainteresowań.

– taneczne

– szachowe

– gimnastyczne

– plastyczne

– dziennikarskie

– astronomiczne

– koła przedmiotowe.

 

Historia placówki

Szkoła Polska w Limerick rozpoczął swoją działalność 6 stycznia 2007 roku.

Inicjatorką jej powstania była pani Dorota Wańdoch, która pierwsza dostrzegła potrzebę utworzenia szkoły na terenie Limerick szkoły, w której dzieci mogłyby uczyć się języka polskiego, geografii oraz historii Polski. Przez pierwsze pół roku do szkoły uczęszczało 86 uczniów kształcących się pod bacznym okiem czworga nauczycieli. Rok szkolny 2007/2008 ukończyło już 240-tu uczniów. W roku bieżącym roku będzie nas jeszcze więcej – w obecnej chwili szkoła liczy ok. 418 uczniów.

 

Rekrutacja na rok szkolny 2016-2017.

Poniżej pobrać można regulamin rekrutacji uczniów i podanie o przyjęcie do szkoły.